Er det ulovlig å bruke et kommunevåpen i en valgbrosjyre?

Av: Svein Otto Nilsen (PP)
Pensjonistpartiet i Trondheim bruker kommunevåpnene til Trondheim og Klæbu i sine valgbrosjyrer

Innlegg fra Svein Otto Nilsen (PP): Leser i Malviknytt at Malvik kommune ber partiet Demokratene i Malvik om å fjerne kommunevåpenet fra partiets valgprogram med umiddelbar virkning.
De har ikke økonomi til å trykke nytt.

Kommunene har enerett til å bruke sine våpen og flagg som kjennetegn/identifikasjonsmerke, for eksempel på dokumenter, i annonsering o.l. sier ordføreren.

Ingen andre enn kommunen kan bruke våpenet og flagget som sine egne merker eller for å kjennetegne seg eller sin virksomhet, skriver Malvik kommune i et brev til lokalpartiet.

Dette er merkelig.

Jeg kontaktet kommunikasjonsavdelingen i Trondheim kommune pva. Pensjonistpartiet ettersom vi har delt ut mange tusen brosjyrer i Klæbu og Trondheim med kommunevåpenet fra begge kommunene i brosjyren.

De var forundret over den strenge praksisen Malvik kommune viser over nystiftede partiet Demokratene.

Ordfører Bernt Ole Ravlum (AP) vil ikke gå inn for noen form for økonomiske represalier overfor det nystarta lokalpartiet, sier han til Malviknytt.
Hvilken hjemmel har Ravlum til å bøtelegge et parti og hvor står det at man ikke kan bruke kommunevåpenet i en valgbrosjyre som gjelder kommunen?

Hvis det finnes en slik lov så må vel alle kommuner følge den, men jeg distribuerer de siste brosjyrene for Pensjonistpartiet med god samvittighet.

Det ligger vel noe mere bak reaksjonene fra ordføreren fra Arbeiderpartiet.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre