Matjord og jordvern

Av: Mari Bjørnstad (SP)
Foto: Senterpartiet

Innlegg av Mari Bjørnstad (SP):

Matjord:

• er det fruktbare jordlaget på åkrer 
• er en begrenset ressurs som brukes til plante-og matproduksjon i landbruket
• dannes gjennom en svært tidkrevende prosess, der dannelsen av noen få cm matjord kan ta flere hundre år – opp mot tusen år 
• er uerstattelig i all plantedyrking
• er grunnlaget for verdens matproduksjon
• og dyrkbar jord dekker 3% av Norges landareal, hvorav 1/3 er egna til kornproduksjon og 2/3 er egna til grasproduksjon.

Dette skulle i seg selv være god nok informasjon til at vi mennesker skal ønske å verne om matjorda vår. Matproduksjon kommer aldri til å bli «unyttig», vi kommer alltid til å trenge mat, både folk og fe. Kun 3 % av landarealet vårt brukes til mat-og planteproduksjon i dag.

Dette må vi ta vare på. På 1da (20mX50m) produseres det ca 1 000 brød pr år. Det metter mange munner, og vil gjøre det i overskuelig framtid, hvis ingen legger jorda under asfalt eller betong. 

Det gjør meg opprørt å se hvordan Nye Veier tenker å gjennomføre mandatet sitt. De skal utvide E6 på en, i deres øyne, mest mulig samfunnsøkonomisk måte. Det er ikke samfunnsøkonomisk for innbyggerne i Malvik at:
• Folk må flytte fra husene sine
• Småbruk jevnes med jorda
• Veien tar veldig mye matjord
• Enkelte matprodusenter mister mye av livsgrunnlaget sitt
• Støyproblematikken øker 
• Viltet får enda større barrikader å forsere
• Innbyggerne i Malvik skal blø for at andre folk skal kjøre 110 km/t gjennom vår kommune
• Ingen rekker å stoppe for en handel før de er på Stjørdal eller i Trondheim

Småbruk jevnes med jorda
• Veien tar veldig mye matjord
• Enkelte matprodusenter mister mye av livsgrunnlaget sitt
• Støyproblematikken øker 
• Viltet får enda større barrikader å forsere
• Innbyggerne i Malvik skal blø for at andre folk skal kjøre 110 km/t gjennom vår kommune
• Ingen rekker å stoppe for en handel før de er på Stjørdal eller i Trondheim

Tidligere hadde vi Travbanesaken. Har ingenting imot hverken hester eller hestefolk jeg. MEN, hvorfor bygge ned matfatet? Travselskapet skulle fått tilbud om et annet område, f.eks Jervvalla med krav om bygging av veg mellom Jervskogen og Sveberg.

Regjeringen og EFTA har nylig inngått en frihandelsavtale med Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay) Produksjon av storfekjøtt i disse landene medfører 4 ganger større klimautslipp enn tilsvarende produksjon i Norge. I tillegg kommer transport. 10 000 tonn mer CO2-utslipp enn om kjøttet produseres her. Økt import er ikke bra for klimaet, det er en fare for matsikkerheten vår med hensyn til de store mengdene antibiotika som brukes i produksjonen i andre land, det går utover norske arbeidsplasser og vi vil få et enda mer gjengrodd kulturlandskap.

Matjord og produksjon av mat er en del av vår beredsskap. Vi vet aldri når en katastrofe inntreffer. Vi må hele tida sørge for å ha et mat/kornlager som kan avhjelpe en nødssituasjon. Vi må produsere mere norsk mat på norske ressurser slik at vi kan redusere importen av både kjøtt og soya. Vi må øke sjølforsyningsgraden av kjøtt ved økt norsk kjøttproduksjon. Vi vil ha kortreist, trygg, norsk mat.

Vern av matjord og dyrkbar jord er viktigere enn noen gang. Vil du være med å stoppe nedbygginga av matjorda i Malvik, stem Senterpartiet.

Godt valg!

Mari Bjørnstad
2.plass på Senterpartiets liste i Malvik