Innbyggerne fornøyd med bussen – sier AtB

Ordfører Bernt Ole Ravlum (AP) og varaordfører Ole Herman Sveian (SP) har brukt mesteparten av fredagen til samferdselsspørsmål.

De to tok bussen inn til Trondheim og Sluppen for et møte med Nye Veier AS før ferden fortsatte tilbake med buss, til Malvik og Vikhammeråsen, for å se på noe av hva innbyggerne kritiserer rundt det nye ruteomleggingen til AtB.

Hente informasjon

Begge bedyrer at dette ikke var et valgkamp-stunt men en viktig informasjonsinnhenting. AtB er ventet til møtet i formannskapet 17.september og dagens ekskursjon har kommet i stand etter flere klager fra dagpendlere i kommunen som er misfornøyde med buss-opplegget etter omleggingen 3.august.

-Det er nødvendig å vite hva man snakker om når henvendelsen kommer fra folk, selv om jeg ikke har registrert så veldig mange henvendelser. Mulig at varaordføreren har fått mer pepper enn hva jeg har gjort, sier Ravlum.

-Jeg har ikke fått noe personlig pepper jeg heller, men opplever at engasjementet er stort og jeg har fulgt med på diskusjonene på Facbook blant annet, sier Ole Herman Sveian.

-Det er mange tilbakemeldinger helt fra at folk synes de har fått et mye bedre tilbud på rute 79 over Saksvikorsen til at man vil ha tilbake den gamle rute 38. Mange ser utfordringer med å komme seg gjennom byen og med regulariteten og når man skal hjem og utfordringen med overgangene.

-Den eneste måten vi kan påvirke AtB på er å ta initiativ til samtaler på den måten vi gjør nå. Her kan vi formidle de inntrykkene innbyggerne gir oss. Så må vi samen se på, hvis vi ikke får til den mest ønskede løsningen, som er å få tilbake rute 38, så er det hvordan man kan tette de hullene som har oppstått.

Er alle klagene berettiget?

-Jeg tror at alle klagene vi får inn i utgangspunktet skal loggføres som berettiget. Jobben vår er å målbære åpenbare svakheter ved det nye å forklare at det er ufornuft å ikke gjøre noen ting med det vi påpeker, forklarer Bernt Ole Ravlum.

Ole Herman Sveian (SP) opplever at AtB er lydhør, men at de har jobbet i fire-fem år for å få sammen et helt nytt system for hele Trondheim by og kommunene rundt.

-Da kan det være det er noen innkjøringsproblemer de første ukene og vi må gi dem litt tid til å løse. Noe jeg føler de er lydhøre og fokuserte på å følge opp, sier Ole Herman Sveian.

Skal se på tiltak

Avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning, var med på bussturen.

-Turen har gått med gode bussbytter og traff flere reisende som var fornøyd med tilbudet, men også kritikk fra passasjerer som synes tilbudet har blitt for dårlig.

Storrønning tror det er mange som står på feil plass.

-Jeg undres på om folk står på riktig holdeplas rett og slett, sier han til Malviknytt.

-Vi tar vare på alt vi får inn av klager og meldinger og systematiserer dette. Er det noe vi kan gjøre med en gang, flytte noen avganger noen minutter hit og dit for å justere osv. Det som ikke får konsekvenser for «Vognløpsplanene» til busselskapene, som vakt og turnus er lett å gjøre noe med nå.

-Er det ting som krever at det gjøres noe med skift og turnus og som koster mye peng så snakker vi januar før vi kan endre.

-Ting som går på infrastruktur og lange perspektiver som direktebusser og ekspressruter da snakker vi høsten 2020.

Storrønning og AtB skal i møte med de lokale politikerne formannskapet 17.september.

-Vi har et inntrykk av at innbyggerne i Malvik er fornøyde, men at de er skeptisk til bussbytte og at vi har litt å hente på det som går på korrespondanse mellom bussene som skal ta folk videre, sier Harald Storrønning i AtB.

Ingrid Horseng på Vikhammeråsen er fornøyd med det nye busstilbudet