Amazonas brenner

Av: Kristin Hestenes (SP)

Innlegg fra Kristin Hestenes (SP): Regnskogen i Brasil, som er så livsviktig for klimaet vårt, står i brann.

Jeg leser på sosiale medier uttalelser som hevder at noe av ansvaret for dette ligger hos de av oss i Norge som spiser kjøtt. Fordi kraftfôret til husdyr delvis er laget av soya, som dyrkes i området rundt Amazonas´ regnskoger.

Det vi kan gjøre i Norge, i stedet for å innføre kjøttfri mandag, er å bli flinkere til å ta i bruk vårt eget land til matproduksjon. Det gjelder både innmark og utmark. Vi må ta vare på den lille matjorda som finnes i landet vårt. Kun tre prosent av Norge er dyrka mark. Mye er grasmark, og der det kan produseres korn må det produseres korn. Det vil bidra til å redusere importen av soya fra Brasil. Vi bor i et land med mye utmark. Denne utmarka må vi også utnytte gjennom beitedyr. Beiting vil også redusere importbehovet fra Amazonas.

Nedbygging av matjord er ikke fremtidsrettet og heller ikke klimavennlig. Det er rett og slett galskap å redusere sjølforsyningsgraden nå i disse tider.

Å verne matjorda er god landbrukspolitikk. Det er også en god og framtidsrettet klima- og miljøpolitikk. Senterpartiet i Malvik er en sterk forsvarer for å verne den lille matjorda vi har. Det viste vi i Travbanesaken. Om du mener at dyrkajorda er viktig så må du huske å bruke stemmen din slik at vi kan fortsette kampen mot nedbygging av matjord.

Hilsen
Kristin Hestenes
Listekandidat for Senterpartiet i Malvik