Hold barnetrygda utenfor sosialhjelpa

Av: Malvik SV
(F.v) Thomas Ulstad, Rakel S. Trondal og Heidi Steine i Malvik SV

Innlegg fra Malvik SV: I dag vokser over 100.000 unger i Norge opp i fattige familier, og antallet er økende. Derfor er det spesielt viktig at Malvik kommune fører en politikk for inkludering og omfordeling.

Malvik kommune regner barnetrygden som en del av foreldrenes inntekt i

beregningen av sosialhjelp, dermed får de som har lite fra før enda mindre. I dag holdes kun 25% av barnetrygden utenfor. SV vil at all barnetrygd holdes utenfor når sosialhjelp skal beregnes.

For familier som lever på sosialstønad ville dette gitt et sårt tiltrengt bidrag til for eksempel parkdress og støvler når minstemann skal begynne i barnehagen, eller til bursdagsgave når ungene blir bedt i selskap hos klassekamerater.

Dette er utgifter som de fleste av oss ikke tenker over, men som for dem som har minst, blir alt for mye.

For Malvik kommune vil det koste så lite å holde barnetrygda utenfor sosialhjelpa, men for sosialhjelpsmottakere som får barnetrygd, vil det kanskje bety så mye. Kanskje kan de få råd til å la barna gå på kulturskolen eller på fotball.

Det kan være pengene som gjør det mulig å ta med barna på en liten ferie.

SV tar kampen for et raust og inkluderende Malvik. Der alle barn har økonomi til å være en del av fellesskapet og der ingen unger vokser opp i fattigdom.

Stem SV!

Rakel S Trondal, ordførerkandidat Malvik SV
Thomas Ulstad, andrekandidat
Heidi Steine, tredjekandidat.