Omsorgslønnen i kommunene må bedres

Av: Kirsti Hamre Nilsen og Svein Otto Nilsen
Svein Otto Nisen og Kirsti Hamre Nilsen i Pensjonistpartiet vil fjerne e-skatten

Innlegg fra Pensjonistpartiet: Gjennom media har vi sett at flere nektes omsorgslønn og Trondheim har nå vært sterkt i fokus.

De fleste kommuner har en ordning med omsorgslønn som fungerer som en frivillig, ønsket og rimelig ordning for mennesker som av ulike grunner vil ivareta omsorgen for pleietrengende familiemedlemmer hjemme.

Som listekandidater for Pensjonistpartiet føler vi nå at tiden er inne til å få en generell diskusjon om behovet for omsorgslønn i alle kommuner.

Noen av de spørsmålene som kan stilles er:

Hvordan fungerer ordningen med omsorgslønn?

Hvor stort omfang har ordningen i dag og hvor mange får omsorgslønn og hvilke satser er mest vanlig?

Hvilket pleiebehov må være tilstede for at pårørende skal få innvilget omsorgslønn?

Hvor mye må budsjettet økes for å dekke det reelle behovet for omsorgslønn?

Politikerne i alle kommuner bør gjennomgå temaet omsorgslønn ut ifra de nevnte spørsmål slik at behovet for omsorgslønn kan bli vurdert grundig.

Det må uansett legges frem en plan for hvordan man kan øke bruken av omsorgslønn som et alternativ til institusjonsplass eller offentlig pleie i hjemmet.

Kirsti Hamre Nilsen
1. kandidat for Pensjonistpartiet i Malvik og
2. kandidat på fylkestingslista
til Pensjonistpartiet i Trøndelag

Svein Otto Nilsen
1.kandidat for Pensjonistpartiet i Trondheim og
1. kandidat på fylkestingslista
til Pensjonistpartiet i Trøndelag