Dalabakkan i sluttfasen

Anleggsarbeidene med det kommunale veg-, vann- og avløpsanlegget i Dalabakkan med tilstøtende veier, er nå i sluttfasen.

De siste arbeidene vil starte i neste uke (uke 34) og bli ferdigstilt så raskt som mulig.

I all hovedsak er resterende arbeider kompletteringsarbeider inne på berørte eiendommer.

Det må regnes med noe oppstilling i veg i form av maskiner eller biler, og vegene kan i korte perioder bli stengt på grunn av dette, men i all hovedsak vil man kunne passere anleggsarbeidene, melder Malvik kommune.