Ravlum ny ordfører mot sju stemmer

Bernt Ole Ravlum overtok ordførerklubba fra Ole Herman Sveian

Det var et alvorstynget og kort ekstraordinært kommunestyremøte i Malvik torsdag kveld hvor Arbeiderpartiets Bernt Ole Ravlum (61) ble valt til ny ordfører ut valgperioden.

Da møtt ble satt holdt fungerende ordfører Ole Herman Sveian (SP) minneord over avdøde Ingrid Johansen Aune (1985-2019)

Ole Herman Sveians minneord om Ingrid Aune:

Gode kommunestyre

-Vi fikk torsdag 1.august den tragiske beskjeden om at vår ordfører Ingrid Johansen Aune omkom i en båtulykke utenfor Namsos sammen med sin kjæreste Eivind Olav Kjelbotn Evensen. Hun var født 19.oktober i 1985 og ble da kun 33 år.

-Når Ingrid Aune i 2015 ble valgt til den første kvinnelige ordfører i Malvik representerte det et tidsskille og generasjonsskifte i det lokale politiske miljøet her i kommunen. Med sine 29 år kom hun inn som et friskt pust og full av pågangsmot, klar til å sette Malvik på kartet. Noe hun definitivt klarte. Hun framsnakka blant annet Malvikrivieraen, frukta for alle på Midtsand og Malvikstien med en glød og entusiasme som gjorde alle oss malvikinger litt stoltere.

-Hun var opptatt av at alle innbyggere og ansatte i kommunen skulle ha det bra og at alle skulle få en rettferdig behandling av sin sak, det var veldig viktig for henne at alle stemmer ble hørt før avgjørelser ble tatt.

-Hennes jakt på kunnskap og nysgjerrighet gjorde at hun var mye ute hos ansatte i kommunen, hun spurte hva de holdt på med og satte seg inn i deres situasjon. Denne kunnskapen brukt hun til det beste for båe ansatte og brukere når de viktige vedtakene for framtidas Malvik skulle lages. Her må nevnes spesielt prosjektet Heltid og kvalitet i tjenesten som hun ivret veldig for og som vi skal lykkes med i Malvik.

-Gjennom måten hun taklet ordførervervet, representerte kommunen på og de verdiene hun stod for, be hun et forbilde for mange. Hun var i det daglige både kunnskapssøknde, grundig og formell. Arbeidskapasiteten var stor og hun var veldig bevisst på at det var ved å forberede seg godt, ha grep om fakta, og innsikt i detaljene at hun kunne vinne fram med sitt, og Malvik sitt syn i mange saker.

-På vegne av kommunestyret vil jeg takke for godt samarbeid og stor innsats til Malviks beste.

-Vi lyser fred over Ingrid Aunes minne, sa Ole Herman Sveian før hele kommunestyret mintes den avdøde ordføreren med ett minutts stillhet.

Ny ordfører mot sju stemmer

Arbeiderpartiet foreslo Bernt ole Ravlum som ny ordfører ut perioden.

FrP’s gruppeleder Lill Harriet Sandaune ba da om ordet og sa at de helst så at Ole Herman Sveian fungerte som ordfører ut perioden.

-Vi tar Arbeiderpartiets sin beslutning til etterretning, men synes at fungerende ordfører skal fortsette ut perioden.

Pensjonistpartiets representant Per B. Walseth foreslo skriftlig avstemming.

Etter at alle stemmen var talt opp fikk Bernt Ole Ravlum 24 stemmer, sju av de 31 representantene stemte blankt.

Mostervik ny leder av ARESAM

Som følge av at Ravlum ble valgt som Arbeiderpartiets nye medlem i Formannskap og ordfører kan han ikke sitte som leder av et utvalg. Derfor måtte det gjennomføres nyvalg også i ARESAM hvor Ravlum har vært leder i inneværende periode.

Arbeiderpartiet foreslo at nestleder Anne S. Mostervik ble ny leder og at Karl Tinus Votvik ble nytt medlem og nestleder. Tor Olav Langjord ble foreslått som nytt 2.varamedlem.

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.

Beveget ordfører

Det var en beveget og alvorstynget Bernt Ole Ravlum som tok ordet etter ordførervalget.

-Å bli valgt som ordfører er vanligvis forbundet med noe annet enn den situasjonen vi nå har vært igjennom, sa Bernt Ravlum.

-Jeg vil takke rådmannen og de ansatte for innsatsen de har gjort i denne vanskelige tiden og jeg vil takke kommunestyrets medlemmer for den forståelsen og støtte de har utvist på tvers av partigrenser i den situajonen vi i Arbeiderpartiet nå har havnet i.

-Jeg vil også takke Ole Herman som har stått i første rekke fra politisk ledelse, og han har stått ganske alene, for en imponerende innsats i denne tiden. Jeg er takknemlig for det, sa den nyvalgte ordføreren, som var litt usikker på hvor han skulle slå med klubba når vedtak var fattet.