Blåøye, hjernerystelse og knekt nese

En mann i 30 årene fra Malvik, er under tiltale ved Sør-Trøndelag tingrett.

Vedkommende er tiltalt etter straffeloven § 273 for å ha skadet en annens kropp eller helse, gjort en annen fysisk maktesløs eller fremkalt bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Slo rundt seg

Hendelsen skal angivelig ha skjedd utenfor en kafé i Trondheim, på nattestid og rett før jul 2018. Tiltalte skal da angivelig ha slått den ene fornærmede i ansiktet med knyttet neve slik at han fikk blåøye, hjernerystelse og knekt nese.

Hendelsen gjorde at vedkommende ble sykemeldt fra 17. desember 2018, og til 20. januar 2019. 

Tiltalte, skal i tillegg, ha slått en annen mann i ansiktet med knyttet neve på det samme tidspunktet.

Iht straffeloven § 273 vil det nedlegges påstand om erstatning og oppreisning til de fornærmede.