Promille på 1,86

En mann i 60 årene, bosatt i Malvik,  kjørte i februar påvirket av alkohol (ikke edru) eller andre berusende eller bedøvende midler, og uten å inneha gyldig førerkort, eventuelt gyldig kompetansebevis, for vedkommende gruppe av motorvogner.

Mannen ble stoppet av politiet, da han på ettermiddagen skulle ut å kjøre fra sin bopel i Malvik. Omlag 1,5 timer etterpå ble det tatt blodprøve. Blodprøven viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,86 promille. 

Sør-Trøndelag tingrett har lagt ned en påstand om sperrefrist for å erverve førerett, jf. vegtrafikkloven § 24a annet ledd, forbeholdes nedlagt.