Økes til farenivå oransje – stor fare

Skjermdump: yr.no

Meteorologene melder nå om svært kraftige regnbyger og har satt farenivå oransje – stor fare.

Varselet gjelder for tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger med torden. Det kan lokalt komme 30-50 mm. på 3 timer. Hovedtyngden av nedbør vil dog komme i indre strøk, og sør for Trondheimsfjorden. Det vil være store lokale forskjeller hvor noen steder ikke får nedbør i det hele tatt.

Skogbrannfare

I tillegg er det meldt lokal skogbrannfare i farenivå gult – moderat fare til det kommer nedbør av betydning, i hovedsak i ytre strøk og områdene nord for Trondheimsfjorden.

Anbefaling ved nedbør

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Konsekvenser ved nedbør

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Kilde: yr.no