Malviking med bok om juss i vegtrafikk og trafikkopplæring

Roger Helde (Foto: Roger Grostad

Hundre år etter at de første bilene kom til Norge, har vi passert 3,3 millioner personbiler her til lands. Over 140 000 av disse er elbiler. Nå er vi inne i en transportrevolusjon, med alt fra Intelligente transportsystem (ITS) og utprøving av selvkjørende biler til elektriske sparkesykler. 

– Det kommer stadig nye transportmiddel der hele energibehovet er basert på elektrisitet og fornybar kraft. 

Det sier Roger Helde (54) som er førstelektor i juss og ledelsesfag ved Handelshøgskolen Nord universitet.

Roger som er født og oppvokst på Saksvik, er aktuell med fagboka «Juss i veitrafikk og trafikkopplæring». 

Omfattende og uoversiktlig regelverk

– Juss har alltid vært en viktig del av trafikklærerutdanningen, og boka gir en bred oversikt over juss i veitrafikk og trafikkopplæring med trafikkbildet i 2019 som bakteppe. Mitt formål er å få fram linjer, perspektiver og sammenheng i det omfattende og til dels uoversiktlige regelverket på dette området, sier Roger.

Helde, som har brukt et par år på boka, har fra 2017 hatt ansvaret for juridiske trafikkfag ved Handelshøgskolen Nord universitet og trafikant- og kjøretøystudiet (TKS) til Statens vegvesen.

-Valg av emner og presisjonsnivå er gjort på bakgrunn av dialog og samarbeid med dyktige kolleger ved Nord universitet og ansatte i Statens vegvesen, forteller han.

Pensum og oppslagsverk

Boken er skrevet for å kunne fungere som pensumbok for studenter og som et oppslagsverk for fagfolk.

-Det er en bok som er skrevet for å gjøre et komplekst regelverk oversiktlig for folk som skal bruke det i hverdagen, for kjørelærere, sjåfører og alle som jobber med forvaltningen av norske veier.

-Bokens tema er relevant for studenter, trafikklærere, trafikkforskere, rettsanvendere i forvaltningen, advokater, politi og påtalemyndighet, domstoler, forsikringsselskaper, Finansklagenemnda og andre med interesse for juss i veitrafikk og trafikkopplæring, sier Roger Helde.

Boka er på 329 sider og forventes være i salg fra 17.september.