Spør om legesentrenes telefontider er tilfredsstillende

Kommunestyrerepresentant Anders Frost (H) har sendt inn en interpellasjon til ordføreren hvor han spør om telefontidene ved legesentrene i kommunen er tilfredsstillende på dagtid.

-På dagtid i ukedagene er det kommunens tre legesenter, på Saksvik, Vikhammer og Hommelvik som er legevakt.  

-I sommer har jeg dessverre måttet oppsøke kommunens legevakt et par ganger, uten å ha bestilt time på ordinært vis i god tid i forveien. I den forbindelse har jeg kommet i prat med andre som er i samme ærend, sier Frost.

-Det som har kommet frem er at det er vanskelig å komme i kontakt med legesentrene, på grunn av begrenset telefontider. Personlig har jeg løst det ved å møte opp på kontoret, men ikke alle har mulighet til det, og det er ikke alltid det passer å gjøre det slik.

-Jeg ble som politiker oppfordret til å ta tak i dette, og se på det. Jeg ble også fortalt at legevakten i Trondheim hadde problemer med å route pasienter tilbake til legevakt i Malvik, på grunn av telefontidene, skriver Frost i sin interpellasjon.

-Basert på legekontorenes hjemmesider, har Saksvik og Hommelvik legekontor, telefontid 08.30-11.00 og 13.00 – 15.00 ordinært (Hommelvik 09.00-11.00 og 13.00-14.00 på sommeren). På Vikhammer er telefontiden 08.30-10.30 og 12.30-14.30.

-Jeg vet ikke hvilke avtaler som ligger til grunn mellom kommunen og de ulike legesentrene, og det er derfor vanskelig for meg å konkludere med det ene eller andre.

Derfor spør jeg – mener Ordføreren at tilgjengeligheten og telefontiden til legevakt på hverdager er tilfredsstillende?

-Med bakgrunn i de henvendelser jeg har fått, vil jeg gjerne fremme følgende forslag, som jeg håper å få kommunestyre med på:

Utvalg for Helse og velferd ser på om legevaktordningen i Malvik har tilfredsstillende åpningstider på telefon, og kommer tilbake til kommunestyre med en sak på dette, skriver Anders Frost (H) i en interpellasjon til ordføreren.