Atb endrer busstilbudet

Den 3. august legger Atb om all busstrafikk i Stor-Trondheim, og alle bussnummer vil da bli endret. I tillegg vil begrepet «traseer» utgå, og bli erstattet med begrepet «linjer».

Malvik betjenes av fire bynære linjer, hvor en linje starter i Stjørdal. Tilbudet på linje 84 opprettholdes i linje 86, som også starter 3. august.

-Ekstraavgangene til og fra Malvik VGS, som fikk nummer 84, gikk kun noen få uker før skoleslutt så erfaringene er ikke store for den ruta, forteller Kommunikasjonsrådgiver i Atb, Tormod Ellingsen til Malviknytt.no.

Rute 537 eksistere ikke lengre fra 3. august.
Nye linjen 86 betjener samme områdene som 537.

I følge, Kommunikasjonsrådgiver Tormod Ellingsen, er det etter ønske fra Malvik kommune at linje 86 ikke kjører parallelt med linje 70 på Malvikvegen. Nytt er at den nå kjører fra Hommelvik til Sveberg, og da via E6 til Leistadkrysset og ned til Vikhammerløkka.

Rute 38 Stjørdal Stasjon – Brekkåsen snuplass har også gått gjennom Malvik. Den fortsetter ikke fra høsten i den formen.

Linje 70 (St. Olavs hospital – Trondheim sentrum -) Strindheim – Hommelvik – (Stjørdal)

Linje 79 Vikhammeråsen – Strindheim (- Sluppen)

Linje 85 Hommelvik – Sneisen

Linje 86 (Vikhammer -) Sveberg – Hommelvik

I tillegg vil beboere på Saksvik og Jamthaugveien kunne ha nytte av linje 44 Værestrøa – Ranheim – Strindheim

Rute 310 Stjørdal – Orkanger – Trondheim og 330 Trondheim – Stjørdal – Selbu – Tydal fortsetter som før.

Rute 385 Hommelvik stasjon – Sneisen fortsetter heller ikke fra høsten. Men blir lagt inn i linje 85

I tillegg til dette rutebusstilbudet kommer skoleskyss.

Mer informasjon om kjernetilbudet i Malvik finner du også her (ekstern lenke)