Får 355.000,- til trafikksikkerhet

Trøndelag Fylkeskommune har bevilget Malvik kommune 355.000,- i trafikksikkerhetsmidler.

Det er disse prosjektene som får tilskudd:

  • Kr 46 875 til Grindbakken – 3 lyspunkt langs skoleveg
  • Kr 31 250 Øyavegen – 2 lyspunkt langs skoleveg
  • Kr 11 250 Solstrand barnehage – Trygg lekeplass
  • Kr 93 750 Midtsandvegen – 6 lyspunkt langs veg i friluftsområde
  • Kr 93 750 Liavegen – 6 lyspunkt langs skoleveg
  • Kr 62 500 Svebergvegen – Kantsten i granitt i overgang veg/fortau
  • Kr 15 625 Solstrand barnehage – 1 lyspunkt for parkeringsplass

En av søknadene fra kommunen ble avslått da den ikke er innenfor formålet.

Kommunene må sende status og prognose for bruk av bevilgede midler til fylkeskommunen innen 10. august 2020. Midler til prosjekt som ikke er påbegynt i tilsagnsåret trekkes tilbake.