Vil gjøre om skolebygg til bolig

Lukas Stiftelsen har søkt Malvik kommune om omregulering av skolebygningen i Vikhovlia til boligformål, da dagens drift ikke er formålstjenlig.

Bygningen i Vikhovlia 1300 er per i dag regulert til offentlig formål og har vært brukt som skolebygg av Lukas videregående skole siden år 2000. Skolen flyttet ut av bygget i slutten av 2018. Hele eiendommen er på ca 2.700 m2

I en henvendelse til Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging skriver Lukas Stiftelsen at bygningen ikke lenger egner seg til skoledrift.

-Alderen på bygningen tilsier at en del tunge vedlikeholdsbehov vil oppstå innen overskuelig tid, herunder taktekking, fasadekledning, vinduer, gulvbelegg etc. I tillegg bærer ventilasjonsanlegget preg av utidsmessighet med hensyn til kapasitet, varmegjenvinning og kjøling, heter det i henvendelsen fra Lukas Stiftelsen.

Stiftelsen beskriver eiendommen som sentral med attraktiv beliggenhet.

-Det er sterk utbygging i området og det er naturlig med annen type bruk av eiendommen enn skoledrift, heter det i henvendelsen til Malvik kommune etter et møte Lukas Stiftelsen har hatt med

Infrastruktur er på plass, med hensyn til vei-, vann- og kloakknettet, Det samme gjelder veier, skoler, kommunikasjon og servicefunksjoner.

Det er ikke tatt eksplisitt grunnundersøkelser på Vikhovlia 1300, men før utbygging av Vikhovlia-området ble det utført geoteknisk grunnundersøkelser av utbygger Eco Bygg, står det i henvendelsen.

Malviknytt har vært i kontakt med Lukas Stiftelsen, som ikke ønsker å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.