Han blir ny organisasjonssjef

Foto: Politiet

Som Malviknytt tidligere har skrevet om så har organisasjonssjef Randi Rasmussen valgt å si opp sin stilling i Malvik kommune.

På bakgrunn av dette har kommunen vært gjennom en ansettelsesprosess.

Denne prosessen er nå avsluttet, og Jens Berget (52) har takket ja til tilbud om stilling som kommunalsjef organisasjon i Malvik kommune.

Berget er i dag avdelingsdirektør i Nordland politidistrikt, og leder stab for virksomhetsstyring. Berget har jobbet i ulike stillinger i politiet.

De siste sju år i strategiske lederstillinger som administrasjonssjef og avdelingsdirektør.

Jens Berget er fra Meråker og når Malviknytt snakker med han forteller han at han ser fram til å flytte sørover.

-Jeg flytta fra Meråker i 1986 og har bodd både i Oslo og nordafor i disse årene, forteller han.

-Det å jobbe i kommunal sektor blir nytt for meg selv om det er mye likt. Kommunen har et mye mer sammensatt tjenestetilbud noe som blir spennende å jobbe med, sier han.

Etter planen starter han i den nye jobben 4.november og familien er allerede på boligjakt.

I disse posisjonene har og har han hatt, ansvar for HR/HMS, kommunikasjon, virksomhetsstyring, arkiv og dokumentforvaltning, IKT og GDPR.

Berget har MPA (Master of Public Administration) fra NTNU.

Berget vil starte opp i jobben hos Malvik kommune i løpet av senhøsten/vinteren.

-Jeg er meget glad for at han har takket ja til stillingen, sier rådmann Carl-Jakob Midttun.

Det har ikke lyktes Malviknytt å komme i kontakt med den nye kommunalsjefen på grunn av ferieavvikling.