Navnekrøll på busskur

Den observante leser og trafikkerende har sikkert lagt merke til at det har kommet nye busskur på flere holdeplasser langs Malvikvegen de siste ukene.

Noen har sikkert også lagt merke til at det er ukjente holdeplassnavn ute å går.

I Solbakken er det skiltet Vikhammerløkka og på Midtsand stopper bussen på Vikhammer.

Årsaken er jo at det er gjenbruk av busskur, og da tar det litt tid å få alt på plass. Ly og le er vel viktigst for det kommer alltids en buss.

Det som er helt sikkert derimot, er at entreprenørene ikke har fått solstikk.

Vikhammer – står det på Midtsand
I Solbakken heter det Vikhammerløkka