Registrerer badeplasser

Miljødirektoratet ber kommunene om å registrere badeplassene i kommunen, slik at det blir lettere å prioritere miljøtiltak ved oppdatering av vannforvaltningsplanene.

Kommuner og sektormyndigheter skal i samarbeid vurdere hvilke tiltak som er mest aktuelle i vannregionen.

Noen utvalgte fylkeskommuner skal lede arbeidet med å få på plass regionale vannforvaltningsplaner som skal ivareta miljøkvaliteten for alt vann i Norge. 

Miljødirektoratet ønsket at badeplassene legges inn i registeret over beskyttede områder.   

På grunnlag av at det er kommunene som er ansvarlig for oppfølging av vannkvaliteten ved badeplassene. 

Registreringen gjøres i en enkel innmeldingsløsning innen 1. september.