Malvik stabil på kommunebarometeret

Malvik Kommune ender på 52. plass på kommunebarometeret for 2019.

Kommunebarometeret er en landsdekkende måling som rangerer norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer.
Barometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune presterer i de ulike sektorene, målt mot resten av Kommune-Norge.

Skjermdump: Kommunal rapport

På 86.plass ligger Trondheim, 138.plass Orkdal, 173.plass Melhus og på 193.plass i landet finner du Stjørdal. Oppdal ble rangert som den beste trønderske kommunen.

De 12 forskjellige sektorene som er sammenlignet i kommunene er grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, barnehage, helse, sosialtjenesten, kultur, miljø og ressurser, saksbehandling, vann og avløp, økonomi og kostnadsnivå.