Kan gå tre måneder

En etablering av automatisk drivstoffanlegg ved Malvik Senter, Malvik Express, krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Dette kan ta tolv uker.

-Dersom det dreier seg om en dispensasjonssøknad har slike saker en behandlingstid på opptil tolv uker. Akkurat hvor lang tid vi kommer til å bruke på den konkrete saken er det vanskelig å si noe om, sier rådgiver Anders Saksvik, ved virksomhet for areal og samfunnsplanlegging i Malvik kommune.

Etter tolv uker behandlingstid kan kommunen komme med innvendinger og krav til planene som utløser nye tolv ukers behandlingstid.

Les også: Vil starte Malvik Express

Positivt for Sveberg

Næringssjef i Malvik kommune, Ole Chr. Iversen er utelukkende positiv til etableringen.

-Dette må sees på som positivt og er med på å øke attraktiviteten til Sveberg som handelspunkt, sier Iversen.

-Selvsagt forutsetter det en trygg og sikker plassering av anlegget, sier næringssjefen til Malviknytt.

-Det har jo lenge vært satt av ei tomt til bensinstasjon på Sveberg, den såkalte «Esso-tomta». Nå vil den bli brukt til det nye krysset i forbindelse med utvidelsen av E6.

-Sveberg og MalvikSenter er godt egnet til en slik drivstoff-stasjon, mener næringssjef Ole Chr Iversen.

Tett mellom anleggene

Autosenteret på Vikhammer er i ferd med å etablere seg i Sveberg Handels- og industripark. De har sendt inn nabovarsel til kommunen hvor de orienterer om sine planer.

-Et tilsvarende anlegg bygges på nye Autosenteret sin tomt og står ferdig oktober 2019. Anlegget på Autosenteret skal betjene både last og personbil. Der er det også ivaretatt steinlagt område med sandfangere og oljeutskiller.

-Behovet for et påfyllingspunkt uten å måtte ut på motorvei er til stede, men to anlegg med 200 meters avstand kan ikke være nødvendig. Vi kombinerer tankanlegget med vaskemaskin og selvvask.

-Dette må være med i vurderingen før det blir gitt dispensasjon, skriver Autosenteret i et brev til Malvik kommune.

Illustrasjon: Malte Fuel & wash