Avtale om Foldsjøen på plass

Malvik kommune er nå den offisielle eieren av demningen ved Foldsjøen etter at det er underskrevet kontrakt mellom AS Meraker Brug og kommunen om damanlegget Foldsjøen.

I avtalen heter det at partene Malvik kommune og Meraker Brug ønsker å bevare damanlegget Foldsjøen som en viktig del av en felles innsats for å sikre verdier knyttet til naturmiljøet i området.

Derfor er det samtidig fornyet en langsiktig avtale hvor kommunen leier området «Langneset».

Malvik kommune mottar 1,5 millioner fra Meraker Brug som en kompensasjon for at kommunen påtar seg å sette damanlegget i den stand NVE krever.

Gjenskjøpsrett

I en klausul heter det derimot, at om Meraker Brug ved en senere anledning oppnår konsesjon for bygging av kraftverk knyttet til damanlegget ved Foldsjøen, har de rett til å kjøpe tilbake anlegget, og da til «teknisk» verdi ved gjenkjøpstidspunktet.

Teknisk verdi fastsettes ved takst og partene oppnevner én takstmann hver. Kommunen og Meraker Brug er enige om at takten settes til gjennomsnittet av de to takstene.

Avtalen er underskrevet av begge parter den 25.juni 2019.

-Nå venter vi på et svar fra NVE om hvilke konsekvenser de ulike forslagene til vannstand vil medføre, forteller Rådmann Carl-Jakob Midttun til Malviknytt.

-Når svaret foreligger vil det komme en ny sak til kommunestyret som da må ta stilling til forholdene rundt dette. Sannsynligvis vil dette komme i løpet av tidlighøsten sier Midttun.