Vil ha pendlerparkering her

Malvik kommune vurderer å opparbeide pendlerparkeringen som er regulert i Hommelvik sentrumsplan, ved krysset Malvikvegen/E6 på Sannan i Hommelvik.

Planen skal være å få opparbeidet dette til neste år.

Det skal ikke være til hinder for Bane NOR at det etableres p‐plass på aktuelt området.

Dersom Bane NOR får økt arealbehov i fremtiden kan de kreve at pendlerparkeringen flyttes midlertidig eller permanent.

Ettersom regulert areal er under 30 meter fra midten av sporet, må det søkes om tillatelse etter jernbaneloven § 10 og det må inngås en leieavtale for bruk av Bane NORs eiendom.

Illustrasjon: Malvik kommune
På dette området vil kommunen etablere pendlerparkering neste år.