Fortsatt lav arbeidsledighet

Ved utgangen av juni er det 4 330 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag, viser ferske tall fra NAV. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig er det lyst ut nær 3000 stillinger i fylket.  

I Malvik er det ved utgangen av juni 130 ledige, som er 1,8 % av arbeidsstyrken. 

Det er 27 færre en ved samme tid i 2018.

Mange unge ledige 

Ungdomsledigheten, altså ledigheten blant unge under 30 år, er på 2,3 prosent, for fylket. Den aller største økningen ser vi hos de på 19 år og yngre. Sammenlignet med juni i fjor, har andelen helt ledige i denne gruppen økt med 30 prosent. 

-Det gir grunn til bekymring når vi ser at andelen arbeidsledige menn på 19 år og yngre øker med 37 prosent sammenlignet med juni i fjor. I Trøndelag er det over 150 ungdommer som ikke er i utdanning eller i tiltak, som er meldt arbeidsledige. Det er et altfor høyt tall. Spesielt når vi ser på tilgangen av nye stillinger som skal fylles, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Stabil ledighet blant innvandrere 

Av de helt ledige har 33 prosent innvandrerbakgrunn. Denne andelen har holdt seg relativt stabil over tid.  

-Tallene for andelen ledige blant ungdom og innvandrere bekrefter behovet for videre satsing på regjeringens inkluderingsdugnad. NAV Trøndelag vil fortsatt ha et særlig fokus på arbeidssøkere med hull i CV-en og andre utfordringer. Vi har en jobb å gjøre med å avklare og kvalifisere arbeidssøkere, og få de ut i jobb, sier Wigum.  

Stort behov innen bygg og anlegg 

Tilgangen på registrerte ledige stillinger i Trøndelag i juni er 2 956. I Bedriftsundersøkelsen fra NAV er det skissert en mangel på 4 000 personer i 2019.  

758 av registrerte stillinger i juni er innen bygg- og anlegg, og 420 innen helse, pleie og omsorg. 

-Dette er bransjer som har et betydelig behov for arbeidskraft i tiden framover, blant annet gjennom prosjektet Nye Veier som starter opp i sørdelen av fylket allerede i oktober, påpeker Wigum.  

Hittil i år er det lyst ut i nesten 21 900 stillinger. Så langt i år er det en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er lyst ut flest stillinger innenfor helse, pleie og omsorg, med 4 450 stillinger. Deretter følger bygg og anlegg med 3 380 stillinger og ingeniør og IKT med 1 900 stillinger.