Bilistene må ut med 7,5 milliarder for by-pakke

arkivbilde

Tirsdag undertegnes den nye byvekstavtalen for Trondheims-området, hvor Malvik er en av partene.

Avtalen innebærer milliarder i bomutgifter for bilistene som brukerfinansiering, altså at bompenger utgjør en vesentlig del av finansieringen, skriver nrk.no. (ekstern lenke)

Metrobussene

Det er i miljøpakkens finansieringsplan lagt til grunn en forventet bominntekt på 3,33 milliarder kroner i perioden 2019–23 og 4,12 milliarder kroner i 2024-2029, til sammen om lag 7,45 milliarder kroner i hele perioden, heter det.

Det fremgår av avtalen at takstene i miljøpakkens bomsystem ble hevet 1. juni 2018 og innkrevingsperioden forlenget til og med 2029.

Driftskostnadene anslås til 550 millioner kroner, noe som ifølge avtaleteksten betyr at nettoinntekten fra bompengene vil utgjøre rundt 6,9 milliarder kroner.

Samtidig bidrar staten tungt i finansieringen av byvekstpakkene.

I Trondheim skal staten dekke inntil 50 prosent av kostnaden for den nye Metrobussen, og statens halvdel er på inntil 1,7 milliarder kroner på fylkesvei og kommunal vei.

– Det forutsettes at det årlige statlige bidraget utgjør inntil 50 prosent av det reelle behovet for midler til prosjektene, og at bompenger/lokale midler som et minimum utgjør en tilsvarende andel hvert år, heter det i avtalen, i følge nrk.no. (ekstern lenke)

Bra for Malvik

Da byvekstavtalen ble undertegnet av kommunene i mars, sa ordfører Ingrid Aune (AP) at den fremforhandlede avtalen var bra for Malvik. Les også: Byvekstavtalen bra for Malvik.

Både ordfører Ingrid Aune og varaordfører Ole Herman Sveian (SP) vil være tilstede på Trondheim Sentralstasjon tirsdag klokken 15:00 når Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), Statssekretær Anders B. Werp (H) fra Samferdselsdepartementet og Kulturminister Trine Skei Grande (V) kommer for å signere byvekstavtalen.