Samler inn penger til tegning av Malvik

Kaare Hagerup

Kaare Hagerup og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avdeling Malvik arbeider nå med å finansiere prosjektet «Det sto en tegner på perrongen».

-Vi skal tegne Malvik kommune, og prosjektet koster 80 000 kr. Nye Veier AS finansierer 50 % av prosjektet og vi antar at Malvik kommune stiller med 20 000 kr, sier Kaare Hagerup i NiT.

Søker om kommunal støtte

Kaare Hagerup forteller til Malviknytt at Jon Petter Hernes stiller med opp mot 7 000 kr og at det da i teorien mangler 13 000 kr for å sette i gang prosjektet.

NiT har nå søkt Malvik kommune om kr 20.000,- i støtte til prosjektet de har kalt «Det sto en tegner på perrongen».

-Formålet med tegningen er å prøve å synliggjøre hvordan kommunen utvikler seg og vi har til hensikt å legge inn noen av de vedtatte, men ikke påbegynte, utbyggingene uten at vi skal ta helt av.

-Nå tegnes nye Vikhammer sentrum og det er stadig utvikling i næringsområdene på Sveberg og Reiatn/Stav, forteller Hagerup. (saken fortsetter under bildet)

Være (Illustrasjon av tegneren Knut Høhjelle)

4 x 1,5 meter

Aktører som deltar i finansieringen vil få en mer detaljert og utførlig illustrasjon i den tegningen som skal produseres. Det er illustratøren Knut Høhjelle som skal lage tegningen som blir i et format på 4 X 1,5 meter.

-Det vil bli mulighet til å kjøpe sin egen tegning i dette formatet etter at prosjektet er gjennomført, og da til selvkost materialer, opplyser Hagerup.

Den store tegningen skal brukes til å synliggjøre utviklingen i kommunen.

-Det er stor interesse i næringslivet for det som skjer i Malvik nå og dette er en kuul måte illustrere dette på, sier Kaare Hagerup.

Han har stor tro på at de kommer i mål med finansieringen og at prosjektet får oppmerksomhet på NRK når de skal sende «Sommeråpent» fra Storsand Camping i juli.

-Det er ikke avklart hvor tegningen skal stilles ut, men vi må greie å finne et sntralt bygg i kommunen som kan huse dette, enten inne eller utendørs, sier Kaare Hagerup i næringsforeninga.

Smiskaret «Dubai» (Illustrasjon av tegneren Knut Høhjelle)