Nei til boligkjøp med dobbeltstemme

Skjermdump: Google Street View

Formannskapet i Malvik gikk i sitt siste møte i mot rådmannens innstilling om og foreta et strategisk oppkjøp av eiendommen Maivegen 15 i Hommelvik.

Rådmanen hadde gått inn for at kommunen skulle kjøpe eiendommen som ligger inntil Hommelvik Helsetun, Motrøtunet og rett overfor Bruket kulturhus og som ligger ute for salg med en prisantydning på 4.890.000 kroner.Ved avstemming falt innstillingen med 4 mot 3 stemmer. Høyre, FrP og ordfører med sin dobbeltstemme, stemte mot innstillingen.

Saken skal endelig behandles i kommunestyret.

Følgende faste medlemmer møtte i Formannskapet: Ingrid Aune (AP), Ole Herman Sveian (SP), Rakel S. Trondal (SV), Lill Harriet Sandaune (FRP) og Torgeir Anda (V)

Protokollen for møtet viser at Matz Ulstad (AP) og Eva Lundemo (H) hadde meldt forfall og at Anders Frost (H) møtte for Lundemo. Ingen vararepresentant skal ha møtt for Ulstad.

For fremtidige behov

Rådmannen vurderte at Malvik kommune burde kjøpe eiendommen av strategiske hensyn, både på bakgrunn av eiendommens beliggenhet og fremtidig behov for både utleiebolig, tjenesteproduksjon og administrasjon.

Ved avstemming falt innstillingen med 4 mot 3 stemmer. Høyre, FrP og ordfører med sin dobbeltstemme, stemte mot innstillingen.

Saken skal endelig behandles i kommunestyret.