Toalettet er åpent

Toalettet er åpent

Publikumstoalettene ved Flatholman i Muruvika er nå åpnet og tatt i bruk.

Byggingen av anlegget startet sommeren 2017 og har vært forsinket på grunn av tekniske utfordringer og forsinkelser.

Les også: Derfor går det tregt med do.

-Nå er anlegget ferdig og toalettet er åpent.

-Nå gjenstår det å fikse uteområdet og det som mangler der er den siste finishen med asfaltering, så den universelle utfordringa blir godt ivaretatt sier Sturla Jacobsen ved FDV-kommunalteknikk i Malvik kommune.

-Vi står i kø hos asfaltentreprenøren og Malvik kommune har flere små asfaltflekker som skal utbedres i løpet av sommeren, men det er usikkert når det blir, sier han.