Kartlegger inngangsdører

Illustrasjon

Utdanningsdirektoratet har gitt Trøndelag fylkeskommune en tilbakemelding vedrørende hvilken dør som skal legges til grunn i avstandsmålingen mellom bosted og skole.

Utdanningsdirektoratet har uttalt at det er inngangsdøren som er lengst bort som skal legges til grunn.

Kartlegger skolene

I den forbindelse ønsker Trøndelag fylkeskommune nå å få kartlagt alle bygninger hvor det foregår undervisning på skoler i kommunene og hvilke inngangsdører som benyttes.

Fylkeskommunen ber i ett brev til alle kommunene i Trøndelag om at hver enkelt skole sender de et oversiktskart over alle åpne inngangsdører.

Siden skoleåret 2018/2019 snart er over og man er gang med forberedelse av neste skoleår, ber fylkeskommunen om at skolene prioriterer denne henvendelsen og sender oversiktskartet så snart som mulig, med siste frist 03. juni 2019.