Nye tog tar flere reisende

Av: Kirsti Lovise Slotsvik

Innlegg av Jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik:   Anskaffelsen av nye bimodale tog, også kalt hybridtog, er verken plan- eller skandaløs, slik enkelte politikere har uttrykt seg i media den siste tiden.

Faktum er at alle de 14 nye togsettene som planlagt vil settes i trafikk, hovedsakelig på Trønderbanen, i løpet av 2021.

De nye togene har en vesentlig større passasjerkapasitet, til glede for et stadig økende antall reisende. Det er heller ingen problemer knyttet til togenes tyngde (aksellast) på Trønderbanen.

Meråkerbanen har en lavere aksellastklasse enn standard klassifisering i Norge. Det er imidlertid liten trafikk på Meråkerbanen, og for godstog har det vært gitt dispensasjon.

Dersom de nye bimodale togene skal trafikkere Meråkerbanen kan det være nødvendig med tiltak i Infrastrukturen, eller det kan innvilges dispensasjon som for godstog.

Dette var klart da bestillingen av de nye togene ble gjort. Et tredje alternativ er å kjøre andre togtyper på denne strekningen.

Hvilken av disse tre alternativene som velges avgjøres i fellesskap mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og vinneren av trafikkpakke 2 – som også omfatter Meråkerbanen.

Anskaffelsen av nye bimodale tog er en viktig brikke i satsingen på jernbane i Trøndelag.

I Jernbanedirektoratets handlingsplan innebærer for øvrig økt frekvens på og delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

I byvekstavtalen for Trondheimsområdet er målsettingen to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer. Dette arbeider vi sammen med Bane NOR for å realisere.

Kirsti Lovise Slotsvik

Jernbanedirektør