Ingen endring av høyttaleroppheng ved YMS

Kommunestyret ba i 2018 rådmannen om å vurdere endring av høyttaleroppheng ved Ytre Malvik samfunnshus.

Etter oppussingen har flere klaget på at høyttalerne ved YMS henger slik at de blir for lave til å kunne brukes når scenen bygges ut, og de står fysisk i veien for full utnyttelse av den utbygde scenen.

Dette fører til at lag og foreninger får en merutgift, fordi de må leie inne egne høyttalere til forestillinger.

Kommunestyret ba rådmannen om å gjøre et kostnadsoverslag og fremme en sak for utvalg for oppvekst og kultur om dette innen mai 2019.

Ytre Malvik samfunnshus ble rehabilitert, først og fremst med tanke på oppgradering av storsalen og nytt inngangsparti med garderober. Rehabiliteringen er initiert av brukerne av huset, og Malvik kulturråd har hatt en sterk medvirkning til at dette ble gjennomført. Behov, planlegging og gjennomføring av prosjektet har vært utført med stor brukermedvirkning, dette i samsvar med kommunestyrets vedtak

Vil koste 160.000,-

Med bakgrunn i bred involvering fra brukerne i byggeprosessen, høy faglig kompetanse i prosjektering, og en betydelig merkostnad ved eventuell endring, anbefaler rådmannen at det ikke gjøres endringer på høyttaleroppheng ved Ytre Malvik samfunnshus.

-Det er ut fra en totalvurdering at rådmannen ikke anbefale at høyttaleropphenget i Ytre Malvik samfunnshus endres.

-Som på andre kulturarenaer må aktører og oppsetninger ofte gjøre tilpasninger til den aktuelle kulturarena.

-Ved oppgradering av storsalen ble det også innkjøpt nye sceneelement med varierende benhøyde, slik at det finnes fleksible løsninger for de som har behov for å bygge ut og tilpasse eksisterende scene, skriver virksomhetsleder kultur, Arve Renå i sin innstilling til politikerne i Oppvekst og Kultur.