Enda flere trekker seg fra valglistene

Tidligere har Malviknytt skrevet om kandidater som har trukket seg fra partienes lister ved fristens utløp 3.mai.

Etter det har ytterligere tre kandidater bedt seg fritatt for å stille på partienes lister ved valget 9.september.

Endring på MDG’s liste

Miljøpartiet De Grønnes andrekandidat, Linda E.  Bekken, har bedt om fritak. Lokalpartiet har bestemt at alle de andre kandidatene bak henne rykker opp.

Ny topp tre, og kumulerte kandidater hos MDG i Malvik vil da bli Per Olav Bjørgum, Knut Svisdahl og Heidi Brøseth.

Senterpartiet endrer

Kandidaten på Senterpartiets sisteplass, 26.plass, Ane Hegre—Joramo har bedt om fritak fra å stå på valglista.

Malvik Senterparti har satt inn ny kandidat på plass nr 26, Aslaug Rustad (47), fra Vikhammer.

Ny endring i AP

Arbeiderpartiets listekandidat på 32.plass, Linn Beck, har gitt beskjed om at hun ikke ønsker å stå på valglista ved høstens valg.

Hun blir erstattet med Ranveig Fosmo Holden fra Muruvik på samme plass.

Det er Valgstyret i Malvik (Formannskapet) som skal godkjenne alle listeforslagene.