Bank på døra

Selbu Sparebank åpnet i september i fjor, sin andre avdeling i Malvik på Vikhammer.

Nå tar de tilbudet ett steg videre og tilbyr hjemmebesøk eller besøk på arbeidsplassen.

-Vi forsterker på en måte det vi gjør fra før og er tilgjengelig, sier assisterende banksjef Ole Anders Hindberg (bildet), i Selbu Sparebank.

-Det hender jo vi er på hjemmebesøk hos en kunde nå også og da tenkte vi at vi kunne tilby dette til alle.

Malvik først

Tilbudet lanseres i Malvik i første omgang. Blir det en suksess vil banken forsøke ordningen i flere avdelinger.

-Etter å ha reklamert litt for dette har vi allerede booket møter her i Malvik.

-Vi vet egentlig ikke behovet for denne tjenesten, men mange er jo i ei tidsklemme og har kanskje best tid til dette etter bankens åpningstid, men da passer det kanskje ikke å dra til banken. Folk har en hektisk hverdag, sier Ole Anders Hindberg, som forteller at tilbudet kjøres som et prøvetilbud i Malvik i mai og juni i første omgang.

-Dette er et godt eksempel på vår styrke som lokalbank. Vi kjenner våre kunder og blir gjennom dette enda bedre kjent med kundene og de med oss. Jeg synes det er spennende, sier Ole Anders Hindberg.