Støttemur og levegg på Sveberg

Av: Bernt Ole Ravlum (AP)
Bernt Ravlum (AP) er leder for utvalg ARESAM

Innlegg av Bernt Ole Ravlum (AP): Ønsker å komme med en kommentar til artikkelen i Malviknytt.no om Thomas Ulstad og ulovlig tiltak på kommunal eiendom på Sveberg.

I følge artikkelen hevder Ulstad at skjermvegger og støttemurer er reist etter avtale med blant annet enkelte politikere i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging.

Jeg antar at Ulstad i denne sammenhengen sikter til meg. Jeg ønsker derfor å presisere at omtalte skjermvegg og støttemur allerede var opparbeidet da Ulstad tok kontakt med meg i sakens anledning.

Slik Ulstad framstilte saken for meg følte jeg at det var riktig å undersøke om hvorvidt det var grunnlag for Ulstad å hevde at han hadde handlet i god tro ved opparbeidelse av skjermvegg og støttemur, og at kjøp av nevnte areal var mulig.

Jeg greide ikke å finne holdbar dokumentasjon for det Ulstad hevdet og konkluderte med det som nå er Fylkesmannens avgjørelse. Dette ble meddelt Ulstad før møte i AreSam 17.01.2019.

Bernt Ole Ravlum  AP ( leder AreSam )