Podkast om utenforskap, skjellsord og fotball

226

Da Sverre Inge Lystrup Ness ble uten fotballag som han kunne trene, startet han et lag for de som ikke hadde noe lag.

I denne utgaven av «Røster i Malvik» snakker han om utenforskap, mestring og vi berører skjellsord og tilgivelse, ja, og så fotball da, selvfølgelig.