Vil til Polen for å få ideer til utvikling av tettstedene i Malvik

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), avdeling Malvik, inviterer nå medlemmer og lokale politikere med på studietur til Polen.

-Hensikten er å hente inspirasjon til unike prosjekter som kan være med på å sette tettstedene i Malvik på kartet, sier Kaare Hagerup i NiT.

De har nå sendt ut oppfordring til medlemsbedrifter og politikere i kommunen.

Et av målene med turen er byen Sopot, som ligger i nærheten av Gdansk i Polen med direkte flyforbindelse fra Værnes.

-Der er det bygget en pir 500 meter ut i sjøen. Dette er en enestående turistmagnet som daglig besøkes av et stort antall lokale og tilreisende.

-Vi planlegger å arrangere en fagtur der vi inviterer lokal næringsforening og politiske representanter i Sopot som kan fortelle om historien og prosjektet. Videre vil vi be om informasjon om hvordan dette påvirker lokalt næringsliv og utviklingen ellers i området, forteller Hagerup.

Stor region

Kaare Hagerup ser optimistisk på arbeidet med utviklingen av Hommelvik og Vikhammer sentrum som nå er i gang, og mener Malvik må unytte beliggenheten ved fjorden enda bedre.

-En slik idé om en pir er en del av den overordnede tanken om sentrumsutvikling i regionen vår. Her i malvik er det flere knutepunkt ved sjøen hvor en slik attraksjon kan ligge. Både Hommelvik, Smiskaret marina, Midtsandtangen og Vikhammer er egnede plasser.

-Når den nye motorvegen står ferdig er ca 400.000 mennesker bare en halvtime unna Malvik i bil. Det gir muligheter, sier Kaare Hagerup.

Bygge nettverk

En slik studietur handler ikke om et Pir-prosjekt alene. Det handler også om å knytte kontakter, bygge nettverk og om å få relasjoner.

-Dette med en pir er jo ideer som er løftet fram tidligere, her har vi muligheten til og få tatt en tur, få hørt om prosjektet og bli enda bedre kjent, sier Kaare Hagerup.

-Tidspunkt for turen blir trolig før ferien og kostnadene er ikke avklart. Likevel ville det være fint om vi fikk tilbakemelding fra medlemmer og lokale politikere i Malvik som kunne tenke seg å delta på en slik tur, sier han.

Hagerup ser for seg en gruppe på maksimalt 15 personer som deltar på en slik tur.

Piren i Sopot er en turistattraksjon – kan vi få noe lignende i Malvik? (Foto: Michał Koper/Pixabay)