136 ledige og 31 jobber

Arbeidsledigheten i Trøndelag var i april på 1,9 prosent.

For Malvik sin del er det ved utgangen av april registrert 136 helt uten arbeid, noe som er 1,8 % av arbeidsstokken.

Det er registrert 31 ledige stillinger i Malvik for samme periode.

– Den positive trenden fra 2018 fortsetter i 2019. Trøndelag er ett av fem fylker som har en ledighet under 2 prosent og det er selvsagt svært gledelig. I tillegg har vi over 300 færre langtidsledige enn på samme tidspunkt i fjor. Det viser at vi har et godt arbeidsmarked og at tiltakene våre gir resultater, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.