Veteraner fra Malvik hedret

Tore Bakken (foto: Trøndelag fylkeskommune)

Veteraner fra hele Trøndelag ble i dag på frigjøringsdagen hedret under en seremoni i Nidarosdomen og Erkebispegården.

Forsvaret delte ut sin medalje for internasjonale operasjoner og veteraner fikk nål med fylkesvåpen og kommunevåpen.

Forsvarsmedaljene ble delt ut av oberstløytnant Bjørn Heieraas, fungerende skolesjef ved luftkrigsskolen, mens fylkesordfører Tore O. Sandvik og varaordfører Ole Herman Sveian delte ut fylkes- og kommunenål. 

Terje Fremstad (t.v) (foto: Trøndelag fylkeskommune)
Terje Eriksen (i midten) fikk fylkes- og kommunenål av fylkesordfører Tore O Sandvik (t.v) og varaordfører Ole Herman Sveian