Eivor og Tobias valgte humanistisk konfirmajon

Tobias Fagrell og Eivor Hungnes Aarnseth

Vi har tatt en prat med konfirmantene Eivor Hungnes Aarnseth og Tobias Fagrell som lørdag er to av de humanistiske konfirmantene i Malvik.

-Jeg tok humanetisk fordi jeg ikke er kristen og fordi mamma er med i Human-Etisk Forbund og fordi jeg ikke vil i kirka, sier Tobias.

-For min del var det litt for at broren og søstra mi valgte humanistisk og da ble det riktig for meg og så gjøre det samme, sier Eivor.

Årets konfirmanter har møttes til samling to ganger i måneden det siste skoleåret.

-Da har vi lært om ting vi møter på i livet, forteller Tobias.

-Vi har lært litt om rus og hvordan vi skal gjøre ting videre i livet, hvis vi har havnet i vanskelige situasjoner og sånn, og så har vi fått masse eksempler på det, forteller Eivor.

Les også: Humanistiske konfirmanter i Malvik

Utposten

Årets humanistiske konfirmanter har deltatt i rollespillet «Utposten» Dette foregår ti år frem i tid. En virusepidemi med påfølgende atomkrig har utslettet de fleste menneskene og noen få overlevende forsøker å etablere et nytt samfunn i et gammelt skolebygg. I en verden hvor sosiale konvensjoner har brutt sammen må deltakerne ta stilling til helt umulige etiske dilemma om liv, død og hva slags verdier samfunnet skal bygges på.

-Det var både spennende og artig å være med på og jeg lærte mye av de forskjellige oppgavene vi hadde i leieren forteller Eivor.

-Basert på de hendelsene som var måtte fikk ta noen vanskelige valg, forklarer Tobias.

Seremonien

Både Eivor og Tobias er godt kjent med den humanistiske konfirmasjonen og seremonien de skal være med i på lørdag.

-Det blir taler og sanger og så blir det artig å være den som sitter der denne gangen sier Eivor.

Begge to opplever at deres valg om å la seg konfirmere humanistisk blir respektert av venner og klassekamerater.

-Det er ingen av mine venner som har sagt noe om det nei, sier Tobias. Vi mister jo litt av det sosiale sammen med vennene som velger kirkelig konfirmasjon.

Begge ungdommene oppfordrer alle om å tenke seg om selv og ikke la seg presse til å velge enten kirkelig eller humanistisk konfirmasjon.

-Velg etter egen overbevisning, du bestemmer helt sjøl, sier Tobias Fagrell.

-Det er like bra å ta humanistisk som kristelig, så det er valg du må ta selv og ikke la noen andre påvirke deg sier Eivor Hungnes Aarnseth.