Pensjonistpartiet endrer på lista

Malvik kommune har mottatt melding fra kandidat nr. 10 på Pensjonistpartiets listeforslag, Karl E. Helland, om at han ikke ønsker å stå på listen.

Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte for lista om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. 

Dersom det settes inn et nytt navn på lista, må det ligge ved en erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå på lista.

Pensjonistpartiet har varslet kommunen om at de velger å ikke sette inn et nytt navn for Karl E. Helland og at de øvrige kandidatene rykker opp en plass. 

I tillegg har Anne Grethe Thorstensen og Gunhild Lund Kvåle trukket seg fra lista og Per B. Walseth kommet inn på siste plass.

Pensjonistpartiets endelige liste ser dermed sånn ut:

KIRSTI HAMRE NILSEN

ARVE ØRSØDAL

Bjørn Westgård

Tone Wiig

Rune Spets

Jan Inge Hov

Terje Thun

Morten Brustad Wiig

Rune Halvorsen

Berit Prestmo Stranden

Kåre Holm

Laila Wiig

Per B. Walseth

De to øverste (store bokstaver) er kumulerte