Sara Kristine deltok på kurshelg

Sara Kristine Grøtting

Helga 26.-28.april, arrangerte Nord-Trøndelag Røde Kors 15 grunn- og videregående kurs innen tema som omsorg, konflikthåndtering og psykososial førstehjelp. 

Kursene foregikk på Quality Airport Hotel på Stjørdal, hvor over 60 rødekorsere fra Trøndelag deltok.  

Høy faglig kvalitet

En av kursdeltakerne var Sara Kristine Grøtting, sykepleier i Malvik kommune. Hun deltok på kurs i psykososial førstehjelp. Sara er ny i Røde Kors sammenheng og er imponert over omfanget og kvaliteten på denne obligatoriske opplæringen som alle som ønsker å være med i Røde Kors må gjennomføre. 

Sara Kristine Grøtting

-Selv om jeg er utdannet sykepleier og vant til å håndtere mennesker i krise, har jeg i løpet av helga blitt ekstra oppmerksom på feller det er lett å gå i når jeg skal gi andre omsorg. På spørsmål om hvorfor hun har meldt seg inn i Røde Kors, sier hun at hun at hun liker å være til hjelp for andre og at venner anbefalte henne å bli del av et særdeles trivelig og positivt miljø med samfunnsnyttig innsats. Dessuten er jo erfaringene jeg får her nyttig for meg som i jobben som sykepleier, forteller Sara Kristine Grøtting.

Kjennskap, kunnskap og trivsel

Arne Espen Dillan er Røde Kors sin ansatte rådgiver for opplæring i Trøndelag. På spørsmål fra Malviknytt om hva som er det viktigste målet med kurshelga, sier han at dette klart er at folk møtes og blir kjent. 

-Selvsagt er også den fellesfaglige innsikten viktig. Dette gir i sum et felles faglig og kollegialt rammeverk for innsatsene våre. Dillan viser videre til at de aller fleste her i landet kjenner til Røde Kors sine lokale hjelpekorps, påskepatruljene, snøskredsøkene og søk etter savnede personer. De siste årene har imidlertid sektorene omsorg og sosial førstehjelp kommet opp som nye områder med økende etterspørsel og vekst, forteller Arne Espen Dillan.

Ensomhet er et økende problem

Ensomhet i alle aldersgrupper har en økende tendens og er en samfunnsutfordring som Røde Kors engasjerer seg i. Det snakkes heldigvis mer og mer i samfunnet om omsorg og omsorgsaktiviteter. For en del år tilbake var omsorgsmedarbeiderne våre oftest pensjonister. 

-Nå ser vi at også yngre mennesker er opptatt av dette og ønsker å få bidra. Dette er kjempeflott og en utvikling som vi setter stor pris på. I mange år har vi hatt besøkstjenesten, som nå også inkluderer en økende andel av besøk til yngre mennesker. Ferie for alle, er et annet og ganske nytt tilbud fra Røde Kors og som vokser i popularitet, forteller Arne Espen Dillan.

Arne Espen Dillan

Populært

I dag er det omlag 15.000 personer som er tilknyttet Røde Kors Trøndelag, enten som hjelpekorpsmedlem eller som frivillig bidragsyter innen omsorg. Innsatsene spenner fra noen timer pr år til hele årsverk for de aller mest aktive. 

-Folk får selv bestemme omfang og innhold i bidragene sine. Blir du godkjent og har gjennomført grunnopplæringen, ja så er du fullverdig Røde Kors medlem uansett bidrag. Dersom du skulle ha lyst til å prøve deg i Røde Kors, er det bare å gå inn på rodekors.no og melde din interesse, avslutter Arne Espen Dillan.