Nei til travbanen

Kommunestyret

En tolv-femten tilskuere hadde tatt turen til Bruket kulturhus mandag, da kommunestyret skulle behandle Kommuneplanens Arealdel 2018-2030.

Mange var nok spent på om lokalpolitikerne kom til å snu i den såkalte travbanesaken. I tillegg var en del lokale næringsaktører til stede for å overvære behandlingen av sine ulike forslag og tiltak.

Etter at utvalg for ARESAM stemte ned etableringen av travbanen på Leistad fulgte kommunestyret opp og det regionale travanlegget må finne seg en annen lokasjon en i Malvik.

Etter en vel tre timer lang debatt vedtok flertallet i kommunestyret å avvise forslaget fra Høyre og FrP (23-8) om å ta inn travbanen i planene igjen.