Kommunestyremøte på dagtid

Mandag er det klart for det tredje siste kommunestyremøtet før ferien og valget.

Møtet foregår denne gang på dagtid og starter klokken 10.00 i Bruket kulturhus.

Det er fem saker til behandling, fire referatsaker og det er tatt inn tre orienteringssaker på saklisten.

Stor interesse

Størst spenning knyttes nok til 2.gangs behandling av Kommuneplanens Arealdel 2018 – 2030, som legger føringen for hvordan utbygging og utvikling på de ulike arealene i kommunen vil være.

Mange grunneiere, prosjekteiere og næringsaktører er spente på hvordan de folkevalgte stiller seg til de mange planer og forslag til utvikling som ligger på bordet. Mange innbyggere har også fulgt nøye med debatten om de ulike innspill til planen og det har vært et stort engasjement flere steder i kommunen. Nå avgjøres mange av disse innspillene i mandagens kommunestyremøte på dagtid, noe som gjør at mange blir forhindret fra å få med seg debatten og avgjørelsene. Dette er nok også en av grunnene til at møtet holdes på dagtid.

Selv om det nok blir mest fokus på travbaneplanene er det mange andre tiltak og prosjekter det er søkt om å finne plass til i arealplanen som også endelig skal avgjøres i kommunestyremøtet.

Det er også satt av tid i møtet til en orientering om neste store plansak i kommunen, Sentrumsplanen for Vikhammer som kommer til politisk behandling i løpet av mai måned.

Saker til behandling

 • 2. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel 2018–2030 – PlanID 201701
 • Nytt økonomireglement
 • Vurdering av leiepriser 2019 Bruket kulturhus og Ytre Malvik Samfunnshus
 • Rapport, – bruker -og pårørendeundersøkelser innen helse og velferd 2018
 • Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS – godkjenning av ny selskapsavtale

Referatsaker

 • Møtereferat fra eldreråd 27.03.19
 • Årsrapport 2018 fra eldreråd
 • Informasjon fra TrønderEnergi
 • Møtereferat fra brukerutvalget og eldrerådet 26.03.2019

Orienteringssaker

 • Oppsummering av høringsinnspill vedrørende vannstanden i Foldsjøen
 • NAV i Malvik, orientering ved NAV-leder Ann Kristin Larsen
 • Orientering om Vikhammer sentrumsplan


Du kan se direkteoverføring av kommunestyremøtet her. (ekstern lenke)