Bjørkepollen gir utfordringer

Det har vært utfordrende dager for allergikere denne uken. Spesielt for de som er allergisk mot bjørkepollen. Den kraftig spredning av nettopp bjørkepollen vil vedvare også i morgen, lørdag 27. april.

Skjermdump: naaf.no

Bjørk er utbredt i ulike former over hele landet. Da de ulike artene lett hybridiserer med hverandre, har systematikken rundt bjørk vært årsak til en omfattende debatt i det botaniske miljøet. 

Offisielt inndeles nå komplekset i tre arter: Hengebjørk, vanlig bjørk og Dvergbjørk.

Man antar at i overkant av 20 % av befolkningen, har mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Det tilsvarer omlag en million nordmenn.

Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på proteiner som finnes i noen pollentyper. Pollenallergi omtales også som sesongallergisk rhinitt eller høysnue.

Pollenallergi forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år og det ser ut til at flere og flere får sykdommen.

Tiltak/gode råd ved pollenallergi:

• Ta antihistaminer etter legens anvisning ca 1 uke før forventet polleneksponering. Start med lokale steroider senest når du kjenner symptomene. Dermed får du god effekt når det registreres pollen i luften.

• Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har lite eller ingen plager.

• Skoleelever og studenter med pollenallergi kan søke om å få forlenget eksamenstid. Det må legges ved en legeerklæring av ny dato.

• Hvis du har astma, må du benytte behandlingsskjema som legen har gitt deg for opptrapping av astmamedisiner.

• I pollensesongen er en overfølsom for andre allergener og irritanter. Vær nøye med renholdet og unngå sterke lukter, tobakksrøyk o.l.

• Unngå lufting av huset når pollenutslippet er størst, fra morgenen og til ut på ettermiddagen.

• Ikke tørk klærne dine utendørs midt på dagen. Pollenkornene fester seg lett til tøyet.

• Pollenkorn fester seg til både hår og klær. Skyll håret og bytt til rene klær etter opphold utendørs.

• Vær forsiktig med utendørs fysisk aktivitet når pollenutslippet er høyt.

• Hvis du har varmepumpe, benytt kjølefunksjon på varme sommerdager. Da kan vinduene være lukket og innslipp av pollen minimaliseres. 

• Vær oppmerksom på at filter i ventilasjonssystemer i bolig og bil må skiftes / rengjøres.

• Legg ferien til en tid på sommeren hvor det er lite pollen i luften, eller reis til steder med liten blomstring. Høyt til fjells eller ute ved kysten er det vanligvis mindre pollen enn andre steder.