Fire skoler hopper og hopper

Illustrasjonsfoto

Snart sparkes Nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetaukonkurranse, «Hopp for hjertet», i gang over hele landet. 

Den landsomfattende hoppetaukonkurransen, som arrangeres for fjortende gang, viser at det er mulig med læring, lek og aktivitet, hånd i hånd.

Startskudd

30. april går startskuddet for årets hoppetaukonkurranse, som varer helt til 10. mai. 

På landsbasis deltar over 90 000 elever i årets hoppetaukonkurranse.

I år er det 7 534 elever med fra Trøndelag, og fra Malvik deltar både Saksvik skole, Sveberg skole, Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendaskole.

Læring og fysisk aktivitet

Elevene har i oppdrag å hoppe slengtau i løpet av skoledagen, og samler poeng for antall hoppede minutter (maks 60 poeng per dag). 

Alle klassene som er med har fått tilsendt slengtau, og mange lærere legger til rette for at læring og fysisk aktivitet skal skje samtidig