Stadig flere båtbranner på sjøen

I fjor bisto Redningsselskapet med brannslokning hele 101 ganger. Det er en kraftig økning sammenliknet med 2017 hvor de hadde 75 slokningsoppdrag, skriver Redningsselskapet i en pressemelding fra If.

– Vi registrerer at det er stadig flere båtbranner på sjøen. Vi ser også stadig oftere at disse brannene skyldes at det elektriske anlegget overbelastes, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen i pressemeldingen.

Få sjekker brannslokningsapparatet

Ifølge Finans Norge fikk de i fjor inn 261 meldte skader i forbindelse med fritidsbåtbranner. I alt forårsaket brann skader for mer enn 30 millioner kroner på norske fritidsbåter i 2018. 56% av båtførere sjekker sjelden eller aldri brannslokningsapparatet, står det i pressemeldingen.

– Tar det fyr i en båt som ofte består av ekstremt masse brennbart materiale går det veldig fort før den er totalt nedbrent. Da er det skremmende at i vår undersøkelse oppgir over halvparten av de spurte at de aldri eller færre ganger enn en gang i året sjekker at brannslukningsutstyret om bord virker, står det i pressemeldingen.