Mye bjørkepollen

Man antar at i overkant av 20 % av befolkningen, har mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Det tilsvarer omlag en million nordmenn.

Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på proteiner som finnes i noen pollentyper. Pollenallergi omtales også som sesongallergisk rhinitt eller høysnue.

Pollenallergi forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år og det ser ut til at flere og flere får sykdommen.

Hva er pollen?

Pollen er bittesmå partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, vier og pil) og burot. 

Pollen pustes inn i luftveiene og fester seg til hud, hår og øyne. For mange er dette uproblematisk, men hos den stadig økende andelen mennesker med pollenallergi vil immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller øynene.

Hvor finnes pollen?

Pollen finnes i luften i store mengder til bestemte tider av året. Om våren er det pollen fra trær og utover sommeren gress og burot som er de vanligste pollenkildene. Generelt er det mindre pollen i kyststrøkene og på høyfjellet. 

Gress- og burotpollen spres over avstander på noen hundre meter i motsetning til trepollen som kan spres milevis. Særlig gjelder dette bjørkepollen, som ved stabile, sørøstlige vinder kan spres for eksempel fra områder i Sør-Finland og Baltikum til Nord-Norge.

Bjørk

Onsdag vil det kun være moderat spredning av bjørkepollen. Derimot på torsdag, varsles det en kraftig økning av nettopp bjørkepollen. 

Bjørk er utbredt i ulike former over hele landet. Da de ulike artene lett hybridiserer med hverandre, har systematikken rundt bjørk vært årsak til en omfattende debatt i det botaniske miljøet. 

Offisielt inndeles nå komplekset i tre arter: Hengebjørk, vanlig bjørk og Dvergbjørk.

Skjermdump: naaf.no
Skjermdump: naaf.no

Salix

Både onsdag og torsdag vil det være moderat spredning av Salix.

Planteslekten Salix, har ofte vært kalt ”botanikernes kors”. Det da den har lett for å hybridisere, altså danne mellomformer ved feilbestøvning over artsgrensene.

Blomstene, som vi kaller gåsunger eller kattelabber, har honningkjertler. Dette gjør dem attraktive for insektene. 

Også her har man samlet opp tre arter: Selje, Mandelpil og Grønnvier

Symptomer

Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og man nyser. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp. Man blir i økende grad munnpustere og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn.

Dette kan utløse eller forverre astma.  Mange opplever at de blir trøtte, de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette gir redusert yteevne i forhold til skole, utdanning, arbeid og familie og fritidsaktiviteter. 

Tiltak/gode råd ved pollenallergi:

 • Ta antihistaminer etter legens anvisning ca 1 uke før forventet polleneksponering. Start med lokale steroider senest når du kjenner symptomene. Dermed får du god effekt når det registreres pollen i luften.
 • Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har lite eller ingen plager.
 • Skoleelever og studenter med pollenallergi kan søke om å få forlenget eksamenstid. Det må legges ved en legeerklæring av ny dato.
 • Hvis du har astma, må du benytte behandlingsskjema som legen har gitt deg for opptrapping av astmamedisiner.
 • I pollensesongen er en overfølsom for andre allergener og irritanter. Vær nøye med renholdet og unngå sterke lukter, tobakksrøyk o.l.
 • Unngå lufting av huset når pollenutslippet er størst, fra morgenen og til ut på ettermiddagen.
 • Ikke tørk klærne dine utendørs midt på dagen. Pollenkornene fester seg lett til tøyet.
 • Pollenkorn fester seg til både hår og klær. Skyll håret og bytt til rene klær etter opphold utendørs.
 • Vær forsiktig med utendørs fysisk aktivitet når pollenutslippet er høyt.
 • Hvis du har varmepumpe, benytt kjølefunksjon på varme sommerdager. Da kan vinduene være lukket og innslipp av pollen minimaliseres. 
 • Vær oppmerksom på at filter i ventilasjonssystemer i bolig og bil må skiftes / rengjøres.
 • Legg ferien til en tid på sommeren hvor det er lite pollen i luften, eller reis til steder med liten blomstring. Høyt til fjells eller ute ved kysten er det vanligvis mindre pollen enn andre steder.

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund