Minner om båndtvangen

Illustrasjonsfoto

Politiet i Værnesregionen minner innbyggerne i sitt distrikt om at det nå er båndtvang for hunder.

De viser til en hendelse i Meråker mandag, hvor to løse hunder gikk til angrep på en hjort. Hjorten ble avlivet etter tillatelse fra Statens naturoppsyn (SNO), og Politiet har opprettet sak.

Båndtvang april – august

I et oppslag på sin facebookside presiserer det lokale politiet at i tiden fra og med 1. april til og med 20. august, skal hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

​-I utmarka går vi nå inn i yngle- og kalvingsperiode for vilt og tamrein, dette er en sårbar periode hvor vilt og tamrein ikke må utsettes for «ekstra stress». I tillegg til vilt og tamrein vil det i beitesesongen bli sluppet storfe og sau på beite i utmarka, melder Politiet.

-Vi håper at hundeeiere overholder disse bestemmelsene, slik at vi unngår uheldige episoder.

Hundeloven § 9 inneholder unntaksbestemmelser fra båndtvangsbestemmelsene. (Ekstern lenke)

Forsøker å finne eier ved funnet hund

Hvis du ringer og varsler Politiet om løse hunder, forsøker de først å komme i kontakt med hundeeier.

-Vi forsøker å lete etter chip, eventuelt bruker vi sosiale medier i et forsøk på å komme i kontakt med hundeeier. Sak opprettes etter en vurdering.

-Det er ikke bestandig vi har kapasitet til å lete etter hunden med det samme, men av og til holder melder på hunden til vi kommer. Hvis ingen melder seg vil hunden bli overlevert til kennel etterhvert.