Bruker 93.000,- til satsing på bær og grønt i Malvik

Malvik kommune gjennomførte i 2018 en inspirasjonssamling for å få flere i gang med bær og grønt.

Tiltaket fikk bra oppslutning og deltagerne kom fra flere kommuner.

Som oppfølging er planen nå å gå et skritt videre og tilby faglige inspirasjonskurs som skal gi grunnleggende informasjon om produksjon av bær og grønt.

Tiltaket fikk innvilget kr 15.000,- i midler i 2018. Nå har Fylkesmannen innvilget Malvik kommune inntil kr 40.000 i UTL-midler til Prosjekt Satsing på bær og grønt. Beløpet utgjør 43 % av godkjent kostnadsoverslag.

Utvidet

Det viser seg at interessen er blitt så stor, og dermed er det utvidet med til 4 kurskvelder, hver med fokus innen ulike produksjoner; potet og grønnsaker, bær, urter og frukt.

Personlig oppfølgingen av kursene vil være mulig gjennom tilbud Norsk Landbruksrådgiving (NLR) gir.

Fylkesmannen i Trøndelag vurderer at det er et prioritert tiltak å få i gang mer dyrking av bær og grønt. Kommunen har lagt opp til en trinnvis prosess på inspirasjon og mobilisering.

NLR er bidragsyter på fagdelen og de kan gi deltagerne hjelp i forhold til videre oppfølging.

Med den store oppslutningen kursene har fått, er det tydelig et tema som er inne i tiden. Med hensyn til finansiering av kompetansetiltak er det generelt slik at deltagerne må bidra med en viss egenbetaling.

Prosjektet skal være fullført, med sluttrapportering og prosjektregnskap, innen 01.11.2019. Forlengelse av arbeidsfrist må godkjennes på forhånd.

Koster 93.000,-

Tiltaket er stipulert å koste 93.000,-