Åpent møte om Homla

490

Malvik Jeger og Fiskerforening arrangerer et åpent folkemøte torsdag 25. april hvor de stiller spørsmålet «Homla – hva nå?»

Som kjent ble Homla høsten 2018 rammet av storstilt laksedød, og i den forbindelse ønsker Malvik JFF å samle eksperter, interessenter og engasjerte fiskere for å sette søkelys på hva de skal gjøre nå.

Død laks i Homla. Foto: Egil Lund

Ser framover

-Hensikten med møtet er å få fram hva vi nå kan gjøre og hva som skal skje, forteller lederen i Malvik JFF, Pål Malvik til Malviknytt.

-Vi ønsker nå å se framover og er ikke ut etter å fordele skyld. Det som har skjedd har skjedd og politiet etterforsker saken. Dette er et informasjonsmøte og ikke en rettssak, sier Malvik.

Han forteller at alle nå ønsker at elva skal restaureres så fort som mulig.

-Da blir spørsmålet om hvordan vi kan og bør gjøre det. Det er mange som har mange spørsmål og forhåpentligvis vil dette møtet gi saklig informasjon på spørsmål mange har.

Åpent for alle

Møtet starter kl. 19:00 med en orientering av leder i Malvik JFF, Pål Malvik, og deretter vil følgende personer dele sin kunnskap om Homla og refleksjoner om veien videre:

  •  Anders Lamberg, Skandinavisk naturovervåkning
  •  Ole Herman Sveian, varaordfører i Malvik kommune
  • Tore Hammer, leder i Homla elveeierlag
  • Anton Rikstad, fiskeforvalter, ​Fylkesmannen i Trøndelag

Det vil bli satt av rikelig med tid til spørsmål og innspill fra de fremmøtte i salen.

Salg av kaffe og kaker.